Kennismaken

De praktijk

Wie is Logopedie Praktijk Praat Graag?


Een professioneel bureau opgericht in april 2007 (destijds onder de naam Van Hoek & Van Luijk) door logopedisten: Esmeralda van Hoek en Krishna Rutten (Van Luijk). Wij bieden begeleiding, advies en trainingen op het gebied van spraak, taal en communicatie aan kinderen en volwassenen binnen verschillende sectoren.


Krishna Rutten is sinds juni 1996 afgestudeerd aan de Hoge School Utrecht voor de opleiding Logopedie.


Tijdens haar stages op verschillende werkplekken (Ziekenhuis, scholen, praktijk zo-wel in binnen als buitenland) heeft ze veel gewerkt met kinderen en volwassenen. Ook met verschillende Nt2 problematieken bij volwassenen in Amersfoort bij het CBB (Centrum voor Beroepsoefening en beroepsoriƫntatie) en met kinderen op de Inter-nationale school in Jakarta heeft ze veel ervaring opgedaan. Ze heeft gewerkt in ver-schillende vrije vestigingen in Rijen, Raamsdonksveer en in Geertruidenberg en is ja-ren als logopedist werkzaam geweest bij Auris de Spreekhoorn in Breda. Daar heeft ze zich op verschillende vlakken gespecialiseerd, namelijk als Nt2 (Nederlands als tweede taal) specialist, sociale vaardigheidstrainster en als Hanenoudercursus train-ster. Ook het begeleiden van stagiaires heeft haar interesse en biedt de mogelijkheid om zeer goed op de hoogte te blijven van alle nieuwe zaken op het gebied van de lo-gopedie.

Sinds April 2007 heeft Van Hoek & van Luijk allerlei leuke projecten gedaan. Uit-spraakverbeteringstrajecten bij anderstaligen in opdracht van Manpower en bij het callcenter van ABP in Zuid-Limburg. Ook verschillende workshops gegeven bij Kinder-dagverblijven en trainingen aan pedagogisch medewerkers van Kober.

Ook heeft ze een aantal jaar samen met Esmeralda de vakken Gehoor en Spraakont-wikkeling gegeven bij Fontys aan de Master SEN.


Intussen is ze nu al vele jaren met veel plezier en enthousiasme als vrijgevestigde lo-gopediste aan het werk in Breda en Ulvenhout. Kinderen met een TOS, spraakproble-men, slechthorendheid of jong stotterende kinderen hebben haar interesse.

Ze heeft veel ervaring met het behandelen van volwassenen met uitspraakproblemen op allerlei vlakken door een vreemde moedertaal, een dialect of door een andere aandoening en andere communicatie issues.


Daarnaast is ze ook als Rots & Water trainer en trainer Zelfvertrouwen werkzaam op VSO Curio De Rotonde in Breda.Esmeralda van Hoek heeft een aantal jaren met veel plezier gewerkt in onze prak-tijk, maar is in maart 2017 als logopedist gaan werken op Sint Maarten.