Behandeling kinderen

In de functie als behandelend logopedist op een school voor kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen heb ik veel ervaring opgedaan met het signaleren en behandelen van kinderen met verschillende communicatieproblemen. Ook het adviseren en begeleiden van ouders en leerkrachten zijn daarin belangrijke taken.  

Een goede samenwerking met leerkrachten en begeleiders van kinderen is van groot belang. 

Screening/anamnese

In een intakegesprek met ouder/verzorger wordt gekeken wat de hulpvraag is. Op basis van dit gesprek kan gericht gescreend worden. Deze screening kan problemen op het gebied van spraak, taal en vloeiend spreken (bijvoorbeeld stotteren) opsporen.


Logopedisch onderzoek

Naar aanleiding van het gesprek en de screening wordt door de logopedist bekeken welke onderzoeken nodig zijn om het probleem nog beter in kaart te kunnen brengen. Dit onderzoek kan bestaan uit het afnemen van verschillende testen en het uitvoeren van observaties.


Behandelplan 

Op basis van de hulpvraag, de gegevens uit de anamnese, het logopedisch onderzoek en de observatie gegevens wordt een behandelplan opgesteld. In dit plan staan de doelen waaraan gewerkt gaat worden gedurende een bepaalde periode en op welke manier de therapie ingezet wordt. Er kan gekozen worden voor directe therapie (alleen het kind wordt begeleid) of indirecte (de ouders/verzorgers van het kind worden begeleid) therapie.


BEHANDELING volwassenen

Wanneer er problemen ontstaan in de communicatie als gevolg van uiteenlopende aandoeningen (CVA www.afasie.nl , Parkinson of andere aandoeningen) kan Praktijk Praatgraag u logopedische behandeling bieden.
De communicatie kan ook vestoord zijn doordat er stemproblemen zijn en u onvoldoende uw stem efficiënt kunt gebruiken. Ook dan is het mogelijk bij ons voor logopedische behandeling te komen.
Ook wanneer de uitspraak belemmerd wordt door een accent, andere moedertaal of andere oorzaak, kunnen wij een aangepaste training aanbieden.
Deze aanpak is mogelijk in de individuele setting, maar kan prima toegepast worden in een groep, mits deze voldoende deelnemers heeft.