Kinderen 

Tijdens de behandeling kan er gewerkt worden aan verschillende probleemgebieden:

  • Uitspraak (verwisseling van klanken, inslikken van klanken)
  • Taal (zinsbouw, woordenschat, grammaticale regels)
  • Communicatie (pragmatiek, logische verwoorden)
  • Mondgewoonten (slissen, open mondgedrag, afwijkend slikken)
  • Sociale vaardigheden
  • Niet vloeiendheid / stotteren


Er kan gekeken worden naar de volgende punten:

  • de taalontwikkeling
  • de spraakontwikkeling
  • Niet vloeiendheid

Observaties in verschillende situaties

Door middel van observeren in verschillende situaties met verschillende personen is het mogelijk een goed beeld te krijgen van de communicatiemogelijkheden van een kind. Dit kan bijvoorbeeld in de praktijk, thuis of op school/peuterspeelzaal.


Lees meer over de behandeling of meld je hier aan