Praktijk Praatgraag 

staat naast een gedegen onderzoek voor goede informatieverstrekking en begeleiding aan ouders en begeleiders. Dit is een voorwaarde voor goede kwaliteit in zorg aan kinderen. In deze tijd wordt er veel verwacht van kinderen en kunnen er problemen ontstaan op sociaal-emotioneel vlak. We zijn ervan overtuigd dat goede informatie betreffende spraak, taal en communicatie aandacht

verdient en daar meerwaarde aan levert in het belang van het kind. Hierbij richten wij ons tot de volgende doelgroepen en de daar aanverwante instellingen door middel van workshops en trainingen.


 0-4 jarigen

· Peuterspeelzalen

· Kinderdagverblijven

· Consultatiebureaus


4-12 jarigen

· Scholen

· B.S.O.


12-18 jarigen

- begeleiding bij spreekbeurten, presentaties

- sociaal communicatieve vaardigheden

- ondersteuning TOS of slechthorendheid

onderwijs

In de functie als behandelend logopedist op een school voor kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen heeft de praktijk veel ervaring opgedaan met het signaleren van problemen bij kinderen. Ook het adviseren van ouders en leerkrachten en het behandelen van spraaktaalproblemen zijn daarin hele belangrijke taken. In beide functies staat het kind centraal. 


Een goede samenwerking met leerkrachten en begeleiders van kinderen is van groot belang. Daarnaast staat de praktijk voor informatieverstrekking, gedegen onderzoek en observaties met betrekking tot de taalontwikkeling en taalstimulering.


Dit is een voorwaarde voor goede kwaliteit in onderwijs en zorg voor kinderen. In de huidige maatschappij wordt er veel verwacht van kinderen en kunnen er problemen ontstaan op sociaal-emotioneel vlak. 

Tijdens het geven van verschillende workshops/modules over taal, spraak en communicatie is duidelijk gebleken, dat de intentie om de ontwikkeling te stimuleren er zeker is, maar men is zich vaak nog onvoldoende bewust en heeft nog onvoldoende knowhow of middelen om er gedegen vorm aan te kunnen geven.


Tijdens het uitvoeren van de taken die horen bij ons bedrijf zijn we ons zeer bewust van het feit, dat goede kennis en informatie over taalontwikkeling en het stimuleren van de taal van zeer groot belang is bij jonge kinderen. Ook de signaleringsfunctie die pedagogisch medewerkers hebben is van groot belang. Tijdens het geven van verschillende workshops over taal, spraak en communicatie is duidelijk gebleken, dat de intentie om de ontwikkeling te stimuleren er zeker is, maar men is zich vaak nog onvoldoende bewust en heeft nog onvoldoende knowhow om er gedegen vorm aan te kunnen geven.

Samenwerking

Goed overleg en samenwerken met collega’s is voor Praktijk Praatgraag heel belangrijk. Ook doorverwijzen naar andere disciplines of voor verder onderzoek gebeurt regelmatig.

We werken uiteraard volgens de richtlijnen van de AVG


Studie-, en infodagen 

Praktijk Praatgraag draagt haar kennis en ervaring over tijdens het geven van modules en studiedagen in opdracht van Hogescholen zoals InHolland en Fontys. Dit wordt gegeven aan leerkrachten, ambulante dienstverleners, rugzakbegeleiders, Remedial Teachers en Intern Begeleiders. 

"Ik ben ervan overtuigd dat goede informatie betreffende spraak, taal en communicatie aandacht verdient, zodat dat leerkrachten, begeleiders en/of pedagogische medewerkers sneller problemen kunnen signaleren en specifieker in kunnen gaan op de hulpvraag van het kind"

Reviews

Aanrader! Ik heb veel geleerd hoe ik mijn uitspraak kan verbeteren

Reviews

Ik heb veel gehad aan de logopedie training. Ik ben mezelf bewust geworden door te letten op het mondgebruik. Hierdoor ben ik beter te verstaan. Kleine aanpassingen, grote veranderingen. 

reviews

Op een prettige manier heb ik deze cursus gevolgd. Zeker na mijn operatie(kunstgebit) heeft het mij ontzettend geholpen. 

reviews

Je wordt bewust gemaakt van je eigen manier van spreken en krijgt handvatten aangereikt ter verbetering.